GM Kancelaria Adwokacka

 

Honorarium

Honorarium Kancelarii ustalane jest indywidualnie, po dokładnej analizie sprawy i rozmowie z Klientem. Stosujemy trzy opcje ustalania honorarium:

  1. Ryczałt całkowity – Klient reguluje określoną, stałą kwotę za cały proces, obejmujący zarówno pierwszą, jak i drugą instancję, niezależnie od tego, ile czasu trwać będzie postępowanie. W przypadku, gdy ustalona kwota jest znaczna, z reguły ustala się płatność w miesięcznych lub kwartalnych ratach.
  2. Ryczałt + stawka za zastępstwo procesowe,
  3. Ryczałt + stawka za zastępstwo procesowe + wynagrodzenie od sukcesu („success fee”),
  4. Przy sporządzaniu umów, analiz, memorandum czy konsultacjach prawnych stosowana jest kwota jednorazowa lub stawka godzinowa.

Wysokość i rodzaj rozliczenia zawsze jest ustalany indywidualnie z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz konsekwencji i znaczenia dla Klienta, oraz jego możliwości finansowych.

Back to top