GM Kancelaria Adwokacka

 

 

 

Agnieszka Grzywka – Kulas – adwokat, specjalizująca się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności prawie ubezpieczeniowym oraz prawie rodzinnym.

Prowadziła i nadzorowała ponad kilkaset postępowań sądowych ze strony liderów rynku towarzystw ubezpieczeniowych dotyczących roszczeń objętych polisami ubezpieczeniowymi. W trakcie praktyki Agnieszka Grzywka – Kulas wielokrotnie reprezentowała klienta na salach sądowych oraz zdobyła ugruntowane doświadczenie w prowadzeniu sporów z branży ubezpieczeniowej.

Dotychczasowa praktyka obejmuje również stałą obsługę korporacyjną przedsiębiorców, fundacji oraz stowarzyszeń. W swojej pracy doradzała również firmom z rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie sporządzania oraz negocjowania wielkopowierzchniowych umów najmu dla centrów handlowych.

Zajmowała się również rejestrowaniem i przekształcaniem spółek, a także uczestniczyła w przygotowywaniu raportów due dilligence spółek i nieruchomości.

W swojej praktyce zajmuje się również prowadzeniem procesów rozwodowych, w tym ustalenia praw rodziców do opieki nad dzieckiem oraz podziałem majątku wspólnego.

Agnieszka Grzywka – Kulas jest absolwentką prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbyła szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

 

Back to top