Odszkodowania

Prawnicy kancelarii reprezentują zarówno zakłady ubezpieczeń jak i poszkodowanych w sprawach sądowych i pozasądowych wynikłych na tle czynów niedozwolonych związanych ze szkodami na mieniu i na osobie, w tym powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych. Praktyka Kancelarii obejmuje również reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących ubezpieczeń turystycznych oraz ubezpieczeń na życie. Prawnicy zajmują się również reprezentowaniem poszkodowanych w tzw. postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń w celu likwidacji powstałej szkody. Zespół ma również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w międzynarodowych postępowaniach ubezpieczeniowych.


Back to top