Prawo autorskie

Specjalizacja obejmuje projektowanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych. Zespół analizuje i ocenia zasadność i możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich, w tym reprezentuje Klienta na etapie sądowym w celu dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich zarówno w postępowaniu cywilnym jak i w karnym.


Back to top