Prawo karne

Kancelaria reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowania: przygotowawczego, sądowego (przed sądem I i II instancji), kasacyjnego przed Sądem Najwyższym oraz wykonawczego zarówno w charakterze obrońcy, jak i w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego albo prywatnego.

W zakresie prawa karnego wykonawczego reprezentujemy Klienta w postępowaniach
o ubieganie się o przerwę w karze pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.


Back to top