Prawo medyczne

Kancelaria oferuje pomoc prawną na rzecz podmiotów związanych z ochroną zdrowia, zarówno zakładów opieki zdrowotnej (w tym Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej), podmiotów leczniczych, firm działających na rynku produktów i usług dla szpitali, jak i osób indywidualnych. W ramach specjalizacji leżą zarówno prawa pacjenta i problematyka ich ochrony oraz zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Kancelaria reprezentuje także lekarzy, personel medyczny oraz pacjentów w postępowaniach cywilnych i karnych – w procesach o tzw. „błędy lekarskie”.


Back to top