Prawo rodzinne

Specjalizacja obejmuje prowadzenie spraw rozwodowych, o podział majątku oraz spraw związanych z ustanowieniem opieki nad dzieckiem i wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Kancelaria przygotowuje również majątkowe umowy małżeńskie.


Back to top