Ubezpieczenia

Prawnicy kancelarii specjalizują się w prowadzeniu spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi jak i na życie. Mają doświadczenie w zakresie przygotowywania umów agencyjnych, opiniowania ogólnych warunków ubezpieczeń oraz w reprezentowaniu klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Back to top