Specjalizacje

Oferujemy klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie dostosowując usługi do ich bieżących potrzeb

Prawo gospodarcze / nieruchomości

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie  w prowadzeniu sporów sądowych pomiędzy przedsiębiorcami, a także w zakresie przygotowywania i opiniowania umów z zakresu obrotu gospodarczego dla klienta korporacyjnego oraz przedsiębiorców indywidualnych. Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego, przygotowywania umów związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym oraz w zakresie obsługi inwestorów budowlanych, generalnych wykonawców i wykonawców. Kancelaria reprezentuje również wspólnoty mieszkaniowe oraz konsumentów w zakresie roszczeń przeciwko deweloperom.

Kancelaria opiniuje również przedwstępne umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, umowy najmu komercyjnego lokali mieszkalnych oraz użytkowych, a także przeprowadza analizy stanów prawnych nieruchomości.

Dla osób fizycznych nabywających nieruchomości kancelaria oferuje całościowe, profesjonalne analizowanie umów rezerwacyjnych lub deweloperskich oraz umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

Forma honorarium:

Ryczałt

Wynagrodzenie ryczałtowe (tzw. ryczałt) – forma rozliczeń, w której umówione z klientem wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za przygotowanie pisma itp.), a umowa określa z góry zakres czynności GM Kancelarii Adwokackiej objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia, a jego wysokość zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie godzinowe (tzw. stawka godzinowa) – forma rozliczeń, w której określone wynagrodzenie GM Kancelarii Adwokackiej zależne jest od czasu poświęconego na pracę dla danego klienta/przy danej sprawie. Ta forma rozliczeń będzie najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze.

Success Fee

Wynagrodzenie za sukces (tzw. success fee) – wynarodzenia płatne w przypadku wygrania sprawy przez GM Kancelarię Adwokacką. Forma rozliczenia, która może być stosowana jedynie łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. W przypadku ustalenia z klientem na zapłatę za sukces to wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe może być odpowiednio niższe. Kwotę wynagrodzenia za sukces kancelarii określamy np. procentowo i uzależniamy od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty).