Sławomir Mikołajewicz

Adwokat, partner zarządzający

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego. Wielokrotnie odpowiadał za obsługę procesów sądowych dotyczących szkód osobowych oraz roszczeń wynikających z ubezpieczeń turystycznych i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Obszar jego zainteresowań obejmuje również obsługę korporacyjną przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych, na etapie doradczym, przedsądowym oraz sądowym. Adwokat reprezentuje także biura podróży i przedsiębiorców z branży budowlanej.

W swojej praktyce adwokat prowadzi również liczne sprawy z obszaru prawa karnego oraz wykroczeń, reprezentując przed sądami i w postępowaniu przygotowawczym zarówno sprawców, jak i pokrzywdzonych. Posiada również szerokie doświadczenie procesowe w sporach gospodarczych.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń i prawa cywilnego m.in. na łamach portalu „Bankier.pl”, „Gazety Prawnej” czy „Informatora Stolicy”.
Biegle włada językiem angielskim i w stopniu komunikatywnym językiem francuskim.