Спеціалізації

Ми пропонуємо клієнтам юридичну допомогу найвищого рівня, адаптуючи послуги до їхніх поточних потреб

Страхування

Адвокатська Контора веде справи з обов’язкового і добровільного страхування на етапі розгляду справи проти страховика (ліквідація збитку), а також на судовому етапі. Спеціалізація охоплює ведення справ, зокрема, про відшкодування збитків, компенсацію, компенсацію за смерть найближчої людини, пенсію по втраті працездатності або у зв’язку з особливими потребами в результаті нещасного випадку. Адвокатська Контора паралельно займається кримінальними справами, пов’язаними з відшкодуванням збитків, які є істотними для результату цивільної справи.

Спеціалізація також охоплює  підготовку агентських договорів, оцінку загальних умов страхування та представництво інтересів клієнтів в Управлінні Захисту Конкуренції і Прав Споживачів.

Форми гонорару:

Загальна сума

Загальна винагорода (ritschart) – форма розрахунків, при якій винагорода, визначена за домовленістю з клієнтом, включає одноразову плату за ведення даної справи (в даній інстанції, за підготовку листа тощо), а договір заздалегідь визначає сферу діяльності GM Адвокатської Контори, що входить у загальну винагороду. Розмір винагороди не залежить від тривалості замовлення, він залежить від належного обсягу робіт в конкретному випадку.

Погодинна ставка

Погодинна оплата праці (так звана погодинна ставка) – форма розрахунків, при  якій визначена винагорода GM Адвокатської Контори залежить від часу, витраченого на роботу для даного клієнта /по даній справі. Ця форма розрахунків буде найбільш вигідною для юридичних осіб (найчастіше компаній), які потребують постійної юридичної допомоги в невизначеному об’ємі.

Success Fee

Гонорар успіху (так званий success fee) – гонорар, що виплачується в разі виграшу справи GM Адвокатською Конторою. Форма розрахунку, яка може застосовуватися тільки у сукупності з одноразовою або погодинною оплатою. У разі домовленості з клієнтом на гонорар успіху – загальна сума або погодинна ставка можуть бути, відповідно, нижчими. Сума винагороди за успіх контори визначається, наприклад, у відсотках і залежить від виграшу в конкретній справі (наприклад, у відсотках від встановленої судом суми, яка сплачується на користь клієнта).